Apartments - Bulwary Książęce

Zamieszkaj w wielokrotnie nagradzanej inwestycji!

Inwestycja roku 2019
we Wrocławiu

Głosami użytkowników obido.pl

Najlepsza inwestycja
we Wrocławiu 2017

Nagroda użytkowników portalu
RynekPierwotny.pl

Najlepsza inwestycja
w Polsce 2017

Nagroda użytkowników portalu
RynekPierwotny.pl

Najlepsza inwestycja we Wrocławiu
2017 II kw. 2018

Nagroda użytkowników portalu
RynekPierwotny.pl

d

Live in an award-winning investment!

Investment of the year 2019
in Wroclaw

by the votes of obido.pl users

The best investement
in Wroclaw 2017

The award of users of the
RynekPierwotny.pl portal

The best investement
in Poland 2017

The award of users of the
RynekPierwotny.pl portal

The best investment in Wroclaw
2ND QUARTER 2018

The award of users of the
RynekPierwotny.pl portal 2nd place

Close
Ask about an apartment